ZP-381-11 Dostawa produktów farmaceutycznych, do irygacji i hemofiltracji, środków kontrastowych oraz specjalnych produktów odżywczych dla SPZOZ w Szamotułach.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZP-381-11/2018 ul. Sukiennicza 13 Szamotuły 64-500 Polska Osoba do kontaktów: Maria Stróżyk Tel.:  +48 612927118 E-mail: przetargi@szamotuly.med.pl Faks:  +48 616425996 Kod NUTS: PL418 Adresy internetowe: Główny adres: http://szamotuly.med.pl

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ZP-381-11(2018) Ogłoszenie.pdf (PDF, 408KB) 2018-04-18 12:14:37 408KB 38 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ZP-381-3 SIWZ Apteka 2018 leki.doc 2018-04-18 12:14:37 264KB 71 razy
2 Zał_1_JEDZ I(.doc 196 KB).doc 2018-04-18 12:14:56 186KB 26 razy
3 Zał_2_Formularz_ofertowy(.doc 346 KB).doc 2018-04-18 12:15:13 105KB 55 razy
4 Zał_3_JEDZ_instrukcja(.pdf 1156 KB).pdf 2018-04-18 12:15:56 1.1MB 27 razy
5 Zał_4_Oświadczenie_ wykonawcy_wyrok_decyzja(.doc 93 KB).doc 2018-04-18 12:16:19 61.KB 25 razy
6 Zał_5_Oświadczenie_ wykonawcy_zakaz_ubiegania(.doc 84 KB).doc 2018-04-18 12:16:31 63.KB 26 razy
7 Zał_6_Oświadczenie_ wykonawcy_opłaty_lokalne(.doc 93 KB).doc 2018-04-18 12:17:22 61KB 24 razy
8 Zał_7_Udostępnienie_zasobów(.doc 101 KB).doc 2018-04-18 12:18:01 66.KB 25 razy
9 Zał_8_Grupa_kapitałowa(.doc 134 KB).doc 2018-04-18 12:18:16 69KB 25 razy
10 ZP-381-11(2018) załącznik nr 3 (pakiety 1-19).zip 2018-04-18 12:19:05 262KB 114 razy
11 ZP-381-11 (2018) Załącznik Nr 9 - projekt umowy po zmianach.doc 2018-05-10 13:09:16 54KB 4 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ZP-381-11(2018) Odpowiedzi I.doc (DOC, 46.KB) 2018-04-27 13:33:26 46.KB 24 razy
2 ZP-381-11(2018) OdpowiedziII.doc (DOC, 81KB) 2018-05-10 13:00:22 81KB 11 razy
3 Leki 1 - poprawiony.doc (DOC, 377KB) 2018-05-10 13:02:51 377KB 8 razy
4 ZP-381-11(2018) OdpowiedziIII.doc (DOC, 33KB) 2018-05-17 13:35:33 33KB 2 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Stróżyk 18-04-2018 12:14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Stróżyk 18-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Maria Stróżyk 17-05-2018 13:35:33